top of page

גל מרין

מיתוג | לוגו | אתר תדמית

פגשנו את "סטודיו פנחסי" כשמיתוג ואתר החברה מיושנים ולחלוטין לא מייצגים אותה כמובילה בתחומה, בוודאי לא כחברת בת של "צים".
מתחילת ה"מסע" לעבר הפיכת המציאות של ניראות החברה מצאנו שותפי דרך מקצועיים, קשובים ונעימים.
בתום פרק זמן של מספר חודשים נמצאנו מיוצגים ע"י אתר חברה עדכני, אטרקטיבי, מתפקד כהלכה ומושך אליו כניסות רבות של קהל פוטנציאלי.

גם בתקופה שלאחר מכן אנו נענים במהירות ובמקצועיות. בתאימות מלאה לציפיותינו

bottom of page